Samen ondernemen
doe het met ROVé 

Belastingcontrole
Menig ondernemer heeft al eens te maken gehad met een belastingcontrole. De belastingdienst controleert bijvoorbeeld uw inkomsten en uitgaven, de aangegeven omzetbelasting of loonheffing. Over het algemeen wordt zo'n controle een boekenonderzoek genoemd. Tijdens de controle heeft u rechten maar ook plichten. 
In de meeste gevallen plant de belastingcontroleur ruim van te voren een afspraak met u. Gebruik deze tijd ook om de benodigde gegevens te verzamelen en nogmaals na te lopen. 

Zorg daarom dat uw administratie op orde is. 

Om een controle sneller te laten verlopen gebruikt de belastingdienst steeds vaker de statistische steekproef, ook wel de geldsteekproef genoemd. Andere benamingen hiervoor zijn de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode.
Voordat de fysieke controle start vraagt de belastingdienst om een digitale versie van uw grootboek en boekingsverslagen bij u op. Na het inlezen van de mutaties wijst de software van de belastingdienst een aantal posten aan die door de controleur beoordeelt moeten worden.
Er wordt bijvoorbeeld gekeken of dat het juiste btw bedrag in uw administratie is verwerkt, voldoen de ontvangen en verzonden facturen aan de wettelijke eisen, is de salarisadminstratie op orde etc.
De controle van de salarisadministratie omvat niet alleen de uitgevoerde berekeningen maar ook of dat aan de identificatieplicht is voldaan of de betaalde onkosten op een juiste wijze zijn verwerkt.
Elke geconstateerde afwijking (fout) wordt gewaardeerd met een waarde. De uitkomst hiervan kan bepalend zijn voor meerdere jaren. Zo kan het ontbreken van een inkoopfactuur al veel narigheid veroorzaken.

Aandachtspunten:
In de praktijk blijken de meeste papieren inkoopfacturen wel aanwezig, de facturen die via email worden verzonden of digitaal kunnen worden opgevraagd ontbreken vaak. Vaak gaat het om facturen die betrekking hebben op abonnementen en verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan de telefoon of internetkosten zoals de KPN, Ziggo, Vodafone maar ook de afrekening van het water, electriciteit of gas.
Wanneer u de digitale facturen niet afdrukt dan moet u deze in een bestand op uw computer, server of op een andere wijze opslaan. Zorg dat u regelmatig een backup maakt.
Het ontbreken van een simpele factuur met een bedrag van bijvoorbeeld € 10,00 kan u al snel een naheffing opleveren van duizenden euro's.

Wat kunnen de gevolgen zijn?
De gevolgen van zo'n statistische steekproefcontrole kunnen uiteenlopend zijn en mogen zeer zeker niet worden onderschat. De correcties kunnen betrekking hebben op de inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting, maar ook voor eventuele toeslagen voor de zorgverzekering, huur en kinderopvang.


 
 
 
E-mailen
Bellen