Samen ondernemen
doe het met ROVé 

ROVé Beuningen voor starters
Jaarlijks helpt Administratie en Advies ROVé Beuningen startende ondernemers op weg om de goede richting te vinden. Daarmee bedoelen wij niet het praktische gedeelte want dat zult u wel onder de knie hebben.

Administratie en Advies ROVe Beuningen adviseert bij het opzetten van uw financiële administratie, aanmelden bij de belastingdienst en andere instanties maar ook bij het opstellen van een ondernemersplan.


Met zo'n ondernemersplan krijgt u meer inzicht van bijvoorbeeld de minimale omzet die u moet behalen, de nettowinst, ondernemersbeloning en de privé opnamen die u vanuit uw onderneming kunt doen. Het ondernemersplan geeft u inzicht in de komende drie jaren. Het programma wordt niet alleen voor en door startende ondernemers gebruikt maar is ook zeer geschikt voor reeds bestaande ondernemers.
U kunt zo'n ondernemersplan op verschillende sites van banken en adviseurs downloaden. Zo adviseert de Rabobank met " Ik Ga Starten.nl " terwijl bij de ING bank een ondernemersplan in pdf kan worden gedownload.
De liquiditeitsbegroting, een onderdeel is van het ondernemersplan, geeft u inzicht in het verwachte verloop van uw geldmiddelen. Aan de hand van de uitkomst kan besloten worden om te investeren of andere maatregelen te nemen waardoor uw onderneming financieel gezond blijft. De uitkomsten van het ondernemersplan kunt u ook gebruiken voor het aanvragen of verhogen van bankkrediet of een financiering. Daarbij spelen begrippen zoals cashflow, liquiditeit en solvabiliteit een grote rol. Maar u kunt ook een stresstest van uw onderneming uitvoeren.
Uiteraard hoeven onze advieswerkzaamheden niet beperkt te blijven tot het opstarten van de onderneming.

ROVé Beuningen wilt een langdurige relatie met de cliënten. Samen met u kunnen wij regelmatig de cijfers bespreken zodat u als ondernemer weet waar u aan toe bent.

Gaat u met een van onze boekhoudprogramma's werken dan kunnen wij de administratie voor u inrichten zodat u binnen een uur aan de slag kunt. U hoeft dus niet alle grootboekrekeningnummers in te voeren.
Middels de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt de starter ook bij de Belastingdienst aangemeld. Let er wel op dat u de gegevens extra controleert, u voorkomt daardoor dat de belastingdienst van verkeerde gegevens uit gaat.
De Kamer van Koophandel heeft een groot aantal kantoren gesloten, zo ook in Nijmegen. Uiteraard kunt u ook terecht bij de KvK in Arnhem voor ondernemersadviezen, maar de afstand tussen de Kamer van Koophandel en de ondernemer is veel groter geworden.

Beginnende ondernemers die nog niet over een vaste werkplek beschikken en gevestigd in de omgeving van Nijmegen en Arnhem kunnen zich aansluiten bij het CVJO Nijmegen waarvan nadere informatie te vinden is op nijmegen.cvjo.nl .
Beschikt u als beginnende of gevestigde ondernemer al over een werkruimte en heeft u geen behoefte aan collega-ondernemers maar heeft u toch een vraag of advies nodig dan kunt u ook contact opnemen met Administratie en Advies ROVé Beuningen.

Tip: bewaar alle rekeningen/facturen van uitgaven die u heeft gedaan in de voorperiode, de periode waarin u met de voorbereidende werkzaamheden bent. Hoogstwaarschijnlijk kunt u de gedane uitgaven als ondernemer alsnog verrekenen.

Met de kennis van ROVé Beuningen gaat elke startende ondernemer goed van start.

Vragen kunt u telefonisch of per mail stellen, uiteraard kunnen we ook vrijblijvende afspraak maken.


Ondernemersadviezen
Een ondernemer kan uiteraard informatie inwinnen bij een advieskantoor. Rond Nijmegen zijn een aantal initiatieven voor (startende) ondernemers.
Zo kunt u informeel bijpraten met andere ondernemers in het Ondernemerscafé in Nijmegen of Beuningen. Maar ook op de website www.deondernemer.nl treft u algemene maar toch handige informatie aan voor ondernemers.  Ook vindt u informatie over het starten en stoppen van de onderneming op de website van de Kamer van Koophandel, Ondernemersplein
Starters kunnen algemene informatie over het starten van een onderneming ook nalezen op de site van www.ikgastarten.nl een initiatief van de Rabobank.
Voor algemene of specifieke informatie kunt u ook terecht bij administratie en advies ROVé Beuningen, het starten van een onderneming is immers maatwerk.

Startende ondernemer
Wilt u als zelfstandige ondernemer starten maar weet nog niet hoe. Administratie en Advies ROVé Beuningen kan u behulpzaam zijn. 
Een groot aantal starters beginnen hun onderneming met weinig financiële middelen. Veelal lukt het niet om bankkrediet te verkrijgen of gaan de middelen op aan uitgaven zoals waarborgsommen voor huisvesting of de aanschaf van inventaris.
Vaak lukt het niet om zonder de nodige inventaris en andere middelen omzet te maken of opdrachten uit te voeren. De uitgaven voor het bijhouden van de administratie worden daarom zoveel mogelijk naar achteren geschoven. De gedachte is dat het toch geen geld oplevert.
Met slimme boekhoudsystemen zoals Snelstart en Kleisteen vallen de kosten erg mee terwijl de functies dat de programma's hebben u tijd bespaard. Vooral wanneer Administratie en Advies ROVé Beuningen de software op uw pc of laptop installeert en instelt. Na een beknopte uitleg kunt u zo aan de slag.
Voor de ondernemers die het nog eenvoudiger willen doen zijn er andere producten te verkrijgen zoals een factureringsprogramma, inkoopboek, een digitale kasboek. Wilt u uw onderneming promoten dan zijn er programma's verkrijgbaar voor mailing, adressenbestand en tekstverwerking.
Heeft u werknemers in dienst of wilt u als z.z.p.-er uw uren bijhouden dan bevelen we het programma Tijdregistratie aan. Zo vergeet u nooit een gewerkt uurtje.


Wat ben ik?

Ben ik een freelancer, zzp-er of een eenmanszaak?
In de praktijk is dit een grijs gebied, diverse instantie gebruiken ieder een andere omschrijving van de begrippen freelancer of zzp-er.
Fiscaal is er wel degelijk een verschil. De belastingdienst beschouwd een freelancer over het algemeen als een fictieve dienstbetrekking waardoor deze minder snel als zelfstandige ondernemer wordt beschouwd.
Juist het begrip zelfstandige ondernemer is weer van belang om voor de verschillende fiscale faciliteiten in aanmerking te komen. Wilt u controleren of dat u nog aan de eisen van de fiscale ondernemerschap voldoet? Doe dan de check op de site van de belastingdienst. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.
Loop je bepaalde risico's zoals aansprakelijkheid voor het niet betalen van de rekeningen maar ook doordat een opdracht niet correct is uitgevoerd, maak je reclame en heb je meerdere opdrachtgevers dan bent u in het algemeen een zelfstandige ondernemer. Ook het aantal uren dat u op jaarbasis aan uw werkzaamheden of onderneming besteedt kan bepalend zijn.



Ondernemersvormen
In welke ondernemersvorm start u de onderneming? Dat is een belangrijke vraag die u voor de start van de onderneming moet stellen. Maar dit geldt ook tijdens het bestaan van de onderneming. Voor welke vorm kiest u?  Een onderneming kan als eenmanszaak, vennootschap onder firma (v.o.f.), maatschap, besloten vennootschap of naamloze vennootschap worden uitgeoefend. Deze keuze maakt u op basis van de aansprakelijkheid en om fiscale redenen. Zo is de eigenaar van de eenmanszaak, vennootschap onder firma en maatschap, hoofdelijk, dus in privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Maar het kan fiscaal aantrekkelijker zijn om de onderneming in deze vorm te exploiteren.  De besloten vennootschap (B.V.) en naamloze vennootschap (N.V.) kennen geen of beperkte aansprakelijkheid mits aan de wetgeving wordt gehouden. 

Bent u ondernemer in de ogen van de belastingdienst?
In de meeste gevallen is het inhuren van een z.z.p.er voor de opdrachtgever goedkoper dan een werknemer. De meeste CAO's verplichten de werkgevers en werknemers om deel te nemen aan een pensioenregeling. Bovendien draagt de werkgever sociale lasten af en betaald deze ook de premie voor de Zorgverzekeringswet. Hoe meer mensen als z.z.p.-er aan de slag gaan des te minder premies worden er aan de belastingdienst afgedragen. 
Dat is de reden dat de belastingdienst strenger gaat handhaven wanneer het om ingehuurde krachten gaat.  
Zorg daarom dat zowel de opdrachtgever als de z.z.p.-er (opdrachtnemer) aan de voorwaarden voldoen.  De consequenties van het niet voldoen aan de voorwaarden zijn het naheffen van de  sociale premies en loonheffing door de belastingdienst alsmede door de bedrijfspensioenfonds bij de opdrachtgever.  De z.z.p.-er heeft geen recht op de zelfstandige aftrek en winstaftrek.  In beide situaties kan het om forse bedragen gaan. 

Zorg daarom dat u  de zaken goed op orde heeft!  Heeft u hierover vragen dan kunt u contact met ons kantoor opnemen. 


Quote: 
Uit persoonlijke ervaring weten wij dat het ondernemerschap staat voor vrijheid en de eigen wensen of gedachten te kunnen realiseren. Maar het vraagt de nodige flexibiliteit, doorzettingsvermogen en je moet alert blijven in de ontwikkelingen van de markt.


Handige link(s) 
Kamer van Koophandel

 
 
 
E-mailen
Bellen