Samen ondernemen
doe het met ROVé 

Advies

Stoppen met het ondernemen, doe het met beleid.

De Kamer van Koophandel verwacht dat in de komende tijd veel ondernemers zullen staken met hun activiteiten. Enerzijds is het de nasleep van de Coronacrisis en anderzijds door de energiecrisis. Als geen ander weten we dat het ondernemerschap een mooi beroep is, maar we moeten ook realistisch zijn. Wanneer de loonkosten en de bedrijfskosten zoals de energie onbetaalbaar worden dan is het belangrijk om tijdig te reageren. Laat het niet te lang sudderen want de problemen kunnen groter en onbeheersbaar worden. 

Ondernemers hebben recht op bepaalde fiscale aftrekposten wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Houd bij hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt. Er moet tenminste 1.225 uur aan de onderneming worden besteedt. Gedurende de Coronacrisis gelden er andere normen. Investeren? Doe het met beleid.

Ondernemers die in Nederland investeren krijgen van de belastingdienst een tegemoetkoming in de vorm van belastingvermindering. Ook voor energiebesparende maatregelen bestaan er regelingen zodat u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd bent.
Investeringsaftrek ook wel kleinschaligheidsaftrek genaamd kan worden geclaimd wanneer de aanschaf uitsluitend voor de onderneming is bestemd.
De aftrek mag niet gebruikt worden voor de aankoop van grond, woonhuizen, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
De activa mag niet bestemd zijn voor verhuur of voor gebruik in het buitenland terwijl het aanschafbedrag meer dan € 450,00 moet bedragen. Bovendien in het boekjaar voor ten minste € 2.600 zijn geïnvesteerd (jaar 2023). Voor het jaar 2024 geldt er een hoger bedrag namelijk  €  2.849.
Het is dus belangrijk om van te voren goed na te denken over de investeringen. Misschien is het verstandiger om de investering te splitsen of juist te vervroegen om de maximale aftrek te hebben.

Laat uw belastingadviseur, accountant of Administratie en Advies ROVé Beuningen adviseren.

Let wel:  voor bepaalde investeringen kan bovendien de Milieu-investeringsaftrek, VAMIL en energie-investerings-aftrek worden geclaimd. Hiervoor moet wel tijdig een aanvraag worden ingediend.  
 
 
E-mailen
Bellen