Administratie en Advies ROVé
Samen ondernemen

Advies

Onze redacteuren zijn druk bezig met het verzamelen van interessante onderwerpen. 


Ondernemers hebben recht op bepaalde fiscale aftrekposten wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Houd bij hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt. Er moet tenminste 1.225 uur aan de onderneming worden besteedt. Gedurende de Coronacrisis gelden er andere normen. 


Investeren? Denk eerst goed na.
Ondernemers die in Nederland investeren krijgen van de belastingdienst een tegemoetkoming in de vorm van belastingvermindering. Ook voor energiebesparende maatregelen bestaan er regelingen zodat u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd bent.
Investeringsaftrek ook wel kleinschaligheidsaftrek genaamd kan worden geclaimd wanneer de aanschaf uitsluitend voor de onderneming is bestemd.
De aftrek mag niet gebruikt worden voor de aankoop van grond, woonhuizen, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
De activa mag niet bestemd zijn voor verhuur of voor gebruik in het buitenland terwijl het aanschafbedrag meer dan € 450,00 moet bedragen. Bovendien in het boekjaar voor ten minste € 2.400 zijn geïnvesteerd.
Het is dus belangrijk om van te voren goed na te denken over de investeringen. Misschien is het verstandiger om de investering te splitsen of juist te vervroegen om de maximale aftrek te hebben.
Laat uw belastingadviseur, accountant of Administratie en Advies ROVé Beuningen adviseren.


 
 
 
E-mailen
Bellen